De club

Balando werd in 1996 opgericht onder impuls van de huidige lesgevers Willy en Mia. Door hun ongetemperde bezieling groeide deze club dan ook uit tot een begrip in onze regio. Het samenhorigheidsgevoel tussen de leden en de gemoedelijke sfeer in alle geledingen vormen dan ook de pijlers voor het nog steeds aanhoudende succes van de club.

Daarnaast, en zeker niet onbelangrijk, beschikt Balando over een aantal sterke troeven:
√   een prachtige balzaal met 250 m² parketvloer
√   iedere zaterdagavond na de lessen oefenavond in aanwezigheid van de lesgevers
√   hulp bij dansprobleempjes tijdens de oefenavond
√   mogelijkheid tot bijwerken van een gemiste les
√   mogelijkheid tot privélessen of privé groepslessen
√   lesgevers die voortdurend bijscholen en de nieuwste trends op dansgebied opvolgen
en nog veel meer…

Onze club is tevens aangesloten bij Danssport Vlaanderen waardoor ook onze leden die aansluiten bij deze overkoepelende bond genieten van tal van voordelen zoals o.a.:
√   sportverzekering (alle ongevallen tijdens dansactiviteit incl. de verplaatsing van en naar de club)
√   abonnement tijdschrift
√   genieten van faciliteiten bij onze activiteiten (o.a. vermindering toegang oefenavonden voor leden van Hobby Dance Balando)
√   toegang tot andere dansclubs aangesloten bij Danssport Vlaanderen

 

balando een verantwoorde keuze